ספריה גבע הזמנת כותרים באמצעות האינטרנט

גרפיקה ללא תיאור

הזמנת כותרים באמצעות האינטרנט

השרות ניתן בכל ימי השבוע ובכל שעות היממה.
הנך רשאי/ת להזמין עד 3 ספרים.
ניתן להזמין ספרים מכל הכותרים המיועדים להשאלה בספרייה.
ספר שהוזמן ימתין לקורא 7 ימים בלבד מהמועד בו קיבל הקורא הודעה על הגעת הספר.
לאחר מכן, יעבור הספר לקורא הבא ברשימה.
ההודעה על הגעת הספר תשלח באמצעות המייל.

הנחיות לביצוע ההזמנה:
על מנת שניתן יהיה להזמין ספרים, יש להירשם לספרייה ולקבל קוד כניסה וסיסמא אישית.

מנויים קיימים – שם המשתמש והסיסמא שלהם הם מס' החבר בגבע..

הפריטים הניתנים להזמנה הם:
ספרות יפה למבוגרים וספרי עיון הניתנים להשאלה.

צוות הספריות עומד לרשותך בכל שאלה או בקשה
בטלפון 04-6535724 ובדוא"ל gevalib@kvgeva.org.il

אנו מאחלים לך הנאה משירות חדשני זה.