ספריה גבע מאגרי מידע

גרפיקה ללא תיאור

מאגרי מידע

הספרייה מנוייה על מאגרי מידע. הכניסה למאגרים אפשרית באמצעות עמדת המחשב בספרייה בלבד.
הכניסה למאגרים באמצעות האייקונים במסך המחשב בעמדה המיועדת לכך.

מאגר סאלד

*מאגר מידע על פרסומים במדעי החברה ובחינוך:
כולל מידע ביבליוגראפי ותקצירים בתחום החינוך ומדעי החברה של מאמרים, ספרים, דוחות מחקר ועבודות לתואר שני ושלישי. פרסומים ומחקרים בעברית ובאנגלית של חוקרים ישראלים.
* מאגר מידע על כלי מחקר
* מאגר על שירותי שיקום

הכניסה למאגר רק דרך עמדות המחשב בספרייה.

הכנת ביבליוגרפיות : סאסא-דע


הכנת מידע ביבליוגראפי מעמיק לכל דורש. זמן הכנת הביבליוגרפיה כ-24 שעות. ניתן לספק את הביבליוגרפיה ישירות לכתובת הדוא"ל של הלקוח.

כתבי עת אלקטרוניים - גישה חופשית

איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים http://www.academy.ac.il
אגרת לצפרות http://www.birdwatching.org.il
בניין ודיור http://www.bvd.co.il
דברי הימים : מהדורה מסודרת לפי נושאים היסטוריים http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/shaar.htm
טבע הדברים http://www.tevahadvarim.co.il/search.asp
ידיעון ממשל זמין http://www.gov.il/FirstGov/WorldWideEgov
יופי : מגזין לתעשיות היופי בישראל http://www.dafdef.co.il/yofi36/yofi36.html
מגזין ים http://www.dafdef.co.il/yofi36/yofi36.html